Work Your Light Oracle Cards

Work Your Light Oracle

Orakelkort

Pris: 360 kroner


Jeg har ikke jobbet med stokkene til Rebecca Campbell personlig og kjenner dem derfor ikke deep down. Det som fikk meg til å ta dem med i sortimentet, var den spirituelle overbygningen og den direkte og to-the-bone tonen i stikkordene på kortene. Sistnevnte vitner om enten klokskap eller en intuitiv evne til å sette ord på sakens kjerne. Begge deler er gull når det gjelder orakelkort.


Work Your Light er en all-round stokk som kan brukes i alle sammenhenger. Budskapene er ikke originale, de fleste av dem fins i andre stokker også, men måten de legges fram på her er original og frisk. Selv liker jeg spesielt godt de to kortene med Yes og No. Veldig god idè! Ofte er det jo nettopp det vi lurer på: Skal jeg si ja eller nei, er det riktig eller ikke?

Uttrykket til Work Your Light er feminint og soft. Det fins så godt som bare kvinner på kortene, og de fleste av dem er unge. Ønsker du en stokk med fokus på det feminine, så har du en kandidat her. Den kan også være fin hvis du er ung, men jeg vil ikke si at Work Your Light er kun for unge mennesker. Innholdet i stokken er like aktuelt for oss som har levd en stund.      44 kort + guidebok

ISBN 9781781809952

Utgitt i 2018