White Light Oracle, Alana Fairchild, orakelkort, nettbutikk

White Light Oracle

Orakelkort

Pris: 390 kroner


Ønsker du en stokk til åndelig fordypelse og veiledning, så er White Light Oracle en god kandidat. Denne stokken åpner blikket for den åndelige dimensjonen til ting du opplever i ditt liv.


Det første jeg må si er at du trenger tid for å jobbe med White Light. Bildene på kortene er vakre, men for å forstå budskapet de formidler, kommer du ikke utenom å lese. Hvert kort har 3-4 sider tekst knyttet til seg i boka som følger med, og jeg er ikke i tvil om at Alana Fairchild støttes av høyere energier når hun skriver. Boka er utrolig innsiktsfull og preget av en høyere forståelse. 


Det hører en healingøvelse til hvert enkelt kort. Det gir mulighet til å jobbe med stokken på ulike måter.

Selv får jeg hjelp av White Light til å bevare kontakten med tillit og fortrøstning. Kortene i stokken drar til side fryktbaserte tanker og emosjoner og hjelper deg å finne tilbake til renheten i hjertet. Stokken bearbeider ting du opplever og hjelper deg å se den indre, åndelige meningen. For meg betyr det enormt mye. På en måte betyr det alt. 


En detalj ved White Light er at noen av kortene kommer inn på frekvenser. Alana Fairchild lager også musikk, og i denne stokken forteller hun om hva frekvenser kan formidle. Du behøver absolutt ikke være interessert i frekvenser og musikk for å ha utbytte av stokken, men hvis du er det, så gir det en ekstra, spennende dimensjon.

 


44 kort + bok med 240 sider

ISBN 9781925538755

Utgitt i 2020