Nettbutikk


Mer om Rosenmetoden

Marion Rosen

Marion Rosen

Navnet Rosenmetoden stammer fra Marion Rosen (1914 - 2012). Marion Rosen var fysioterapeut med innsikt i avspenning og pust. I sitt arbeid erfarte hun at berøring kan åpne for følelser, og hun la merke til at klienter som gråt og viste følelser ble raskere rehabilitert enn andre. Denne åpenbare forbindelsen mellom berøring og følelser, forløsning og legedom fortsatte Marion Rosen å utforske helt fram til hun døde 98 år gammel, og hun startet skole i på 1970-tallet. I dag er Rosenmetoden en anerkjent behandlingsform på flere kontinenter.

Berøring som legemiddel

At berøring setter i gang prosesser i kroppen som er udelt gode for oss er godt dokumentert. God og ønsket berøring får kroppen til å lage hormonet oxytocin. Hormoner påvirker hvordan kroppen fungerer. Lege og professor Kerstin Moberg ved Karolinska Institut i Stockholm har forsket i mange år på virkningene av oxytocin, og hennes funn er fascinerende. 


For det første senker oxytocin blodtrykket og får mengden stresshormoner til å minke. Det gjør oss roligere og mindre aggressive. For det andre styrker oxytocin helbredelsen av sår og skader og demper opplevelsen av smerte. For det tredje bringer oxytocin velvære og glede til hele vårt vesen og får oss til å slappe av. Bekymringer blekner, og det samme gjør uro, stress og angst.


Kerstin Mobergs forskning viser at berøring er et mektig legemiddel for både kropp og sinn.

oxytocin, berøring, Kerstin Moberg
Sacred Earth Oracle, Potential

Berøring som terapi

I arbeidet som fysioterapeut oppdaget Marion Rosen at berøring kan åpne for følelser. Folk begynte å gråte når hun tok på dem, og etterpå følte de seg lettet. Den fysiske kroppen viste vei inn til et skjult reservoar av følelser. 


For å forstå dette, må vi forstå følelser. En følelse som får skylle gjennom kropp og sinn og bli erkjent og uttrykt mister etterhvert kraften og blir borte. Det kan ta kort eller lang tid, men til sist forlater den oss. Følelser som stanses, derimot, for eksempel ved at du svelger tårene eller biter i deg det du ville ha sagt, forlater deg ikke. De blir liggende i systemet.   


Noen ganger merker vi det selv. Det kan kjennes som et trykk innvendig, at noe har bygget seg opp: Sorg, frustrasjon, lengsel eller annet som du føler du ikke kan uttrykke. Kanskje står du i en krise eller vanskelig situasjon. Husk da at du kan komme til en behandling med Rosenmetoden og la alt strømme ut, gråte og rase! Slike forløsninger gir letthet, sinnsro og styrke til å gå videre i livet.  

Sacred Earth Oracle, Rediscovery

Ubevisste følelser

Ikke alt vi har i oss ligger klart opp i dagen. Det er både mulig og vanlig å gjemme bort følelser så grundig at vi til sist ikke merker at de fins. 


Som barn erfarer mange at ikke alle følelser er velkomne. Det kan gjelde sinne, iver, glede, sorg, følsomhet, frykt... For å unngå avvisning fra familie eller andre holder mange tilbake sitt egentlige selv. Skjer det ofte, skapes et mønster. Ved minste tegn til uønskede følelser strammer kroppen seg for å skjule. Svelge tårer, sette opp en maske i ansiktet, gjøre seg hard for å stå imot frykt... Med tiden kan mekanismen bli automatisk. Vi kjenner ikke lenger at den skjer. 


Ved traumer gjelder det samme. Følelser kan oppleves som så overveldende vonde at det eneste man kan gjøre er å stenge av.  


Over tid kan dette gi muskelspenning, innskrenket åndedrett, nedsatt vitalitet, svakere organfunksjoner og emosjonelle eller mentale forstyrrelser, for bare å nevne noe. Det koster å holde fast så sterke energier. Den ytre smerten og plagene har vi kontakt med. Men den indre, følelsesmessige smerten som er tilstandens egentlige opphav ligger skjult for vår våkne bevissthet.  

En vei inn 

Det forunderlige er at kroppen husker. Den husker alt, også det du vil glemme, og er et kontaktpunkt inn til din sjel. Dette er grunnen til at berøring kan bringe fram følelser. Når jeg gir behandling med Rosenmetoden, inviterer jeg med hendene det dype i deg til å åpne og gi slipp. Hva har du bruk for å møte, akkurat nå?


Noen ganger løsner følelser fra fortiden. Det kan være følelser du visste om eller følelser som overrasker deg... eller minner, stemninger... Kroppen kan reagere med å verke, fryse eller lignende når det den har holdt slipper ut. Og det gir legedom til hele ditt vesen. Til kropp og psyke, hjerte og sjel... en healingprosess hvor det vonde kan nærme seg forsoning. 


Men vi har mer enn tårer i vårt indre. Mye mer, heldigvis! Av og til stiger det fram personlige ressurser som ærlighet, medfølelse eller mot under en behandling. Det kan føles som å møte den du egentlig er og gir ofte dyp inspirasjon. Andre ganger gjør behandlingen oss oppmerksom på hvordan egne, indre mønstre er til hinder. Et nytt liv kan vokse fram.

Sacred Earth Oracle, Clarity
Sacred Earth Oracle, Unity

Det som er mer

Iblant bare vet man ting under en behandling. Det kan komme bilder, ord eller bare en sterk og udiskutabel visshet. Om hva du har behov for, hvordan livet ditt har vært, i hvilken retning du skal gå eller hva du bør gjøre... Slike innsikter ser jeg på som budskap fra sjelen eller det i deg som er mer. 


I Rosenmetoden er det dypest sett denne delen av oss selv vi jobber med i hver eneste behandling. Ønsket er at den sanne deg skal få rom. Til å føle... være... og uttrykke seg fritt... Vi jobber for at muskler skal spenne av og trygghet ta plass. For et åndedrett som tar livet i mot og lar fortiden utvungent gå. Det er en reise gjennom mørke og lys. Vit at jeg er med deg med våken oppmerksomhet, stødig ankring og åpent hjerte! Jeg dømmer aldri, for vi er alle på vei. 


Marion Rosen beskrev Rosenmetoden som massasje for sjelen. Selv føler jeg mest av alt at den er et rom hvor healing kan skje. Så enkelt, egentlig.... og samtidig fullstendig magisk.  


Til deg som vil lese mer:           - rosenmetoden.no

                                                         - Hela du. Kropp. Huvud. Känsla., bok av Madeleine Bolander

                                                         - Hjertebank, bok av Marianne Behn

                                                         - Når livet setter seg i kroppen, bok av Eldri Steen og Liv Haugen

                                                         - Rosen Method Bodywork, bok av Marion Rosen og Susan Brenner(Bildene Potential, Rediscovery, Clarity og Unity er fra Sacred Earth Oracle. Du finner den i nettbutikken min.)