The Lantern Oracle, orakelkort, nettbutikk

Lantern Oracle

Orakelkort

Pris: 375 kroner


Draw lessons and insight from the shadows

be empowered to walk in truth

and shine your light in the world


Denne stokken har jeg ikke jobbet med selv, men jeg kjenner at jeg tiltrekkes av den. Budskapene er klare og sterke, og noen av dem er spesielle for akkurat denne stokken. Som "Distorted Desire barely satisfies the Unconscious Need driving it" og "A Tricksters only Power is your Trust". Dette er beskjeder du ikke finner i alle stokker og som gjør stor forskjell når du trenger dem.


Samtlige av kortene i Lantern Oracle har kvinner som motiv. Her er jenter, unge kvinner, mødre, middelaldrende og eldre. Budskapene springer ut av livsfasen til kvinnene på hvert enkelt kort. 

Guideboka som følger med er nokså kortfattet og har 1-2 sider tekst til hvert kort. Det står absolutt ting i boka som kan treffe, men du er faktisk ikke nødt til å lese boka for å ha utbytte av denne stokken. Bildene og budskapene på kortene taler godt for seg selv også.44 kort + guidebok med 144 sider

ISBN 978-1-925538-90-8

Utgitt i 2020