Everyday Miracles, A Course in Miracles, affirmasjonskort

Everyday Miracles


Visdomskort / affirmasjonskort

Pris: 350 kroner


A Course in Miracles er en verdenskjent åndelig bok som sies å ha blitt kanalisert fra Jesus. Den er en kilde til dyp åndelig innsikt, men stor og tung og lese. Derfor er det så bra at disse kortene fins. De er nemlig basert på "The Course", men er mye enklere å bruke. 


Det følger ikke bok med kortene i Everyday Miracles. Det trengs ikke heller, for hvert kort har en setning fra "The Course" på den ene siden og en utdypende forklaring på den andre. Jeg liker det godt. På en måte føler jeg at disse budskapene må oppleves gjennom livet jeg lever i stedet for å leses om. De må oppleves innenfra meg selv.


Everyday Miracles er en dypt åndelig stokk. Den gir hjelp til å skille mellom det som er av lys og det som ikke er det og til å komme ut av følelser som ikke er av lys. Mange av kortene springer ut av det grunnleggende valget vi har mellom kjærlighet og frykt. De fokuserer på tillit, enhet med Gud, fred, tilgivelse og mening. 


Bakgrunnsbildene er harmoniske og fredfulle. De gir stokken en stemning av fortrøstning, glede og vekst.


Mange av kortene har ordet "Gud" som del av sitt budskap. Liker du ikke dette, så er Everyday Miracles ikke en stokk for deg. Ordet defineres ikke på kortene, så det er opp til deg selv hva du legger i det. 


Denne stokken kan du ha livet ut. Den er av typen som aldri tar slutt, men fortsetter å lede deg lenger og lenger.

 


50 kort + folder med litt veiledning

ISBN 9781401956226

Utgitt i 2019