Orakelkort, nettbutikk, kjøpe, Angels and Ancestors, Kyle Gray

Angels and Ancestors Oracle

Orakelkort

Pris: 360 kroner


Guardians of the four corners,

mother in the earth, father in the sky,

angels, ancestors, sacred ones,

I call on you and welcome you

here now!Slik åpner "Angels and Ancestors Oracle" idet du tar lokket av boksen. På kortene finner du de fire årstidene, dyr og  naturfenomener i tillegg til førti budbringere fra mange ulike kulturer. Her er engler og spirituelle voktere, men også mer jordnære skikkelser som en reisende og en handelsmann.   


Uttrykket til "Angels and Ancestors" er levende og varmt. Her er både kvinner og menn på kortene, i ulike aldre og fra ulike steder på kloden. Selv om stokken har med seg noen bevingede vesener / engler på kortene og er spirituell i sitt innhold, så er det estetiske uttrykket jordnært. Dette er en stokk som føyer himmel og jord sammen og kan hjelpe oss å føle oss hjemme i den verden vi lever i.   

"Angels and Ancestors" er en all-round, klassisk orakelstokk som passer til alle slags spørsmål. Den er ganske stor, 55 kort, så her får du mange budskap i samme stokk. Guideboka som følger med gir mer informasjon om skikkelsen på kortet pluss utdypende momenter til tolkningen. Boka er god og passe lang. Hvert kort har to sider tekst knyttet til seg.


Dette er en solid, klok, gjennomarbeidet og meget vakker stokk som jeg trygt kan anbefale.  55 kort + guidebok

ISBN 9781788170017

Utgitt i 2018